Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 26/05/2020

Roboty drogowe

Wykonawca w bieżącym tygodniu planuje wykonać następujące roboty:

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopów w ilości 20 000 m³
 • Wykonanie nasypów w ilości 19 000 m³
 • Nasyp przeciążeniowy w ilości 6 000 m³
 • Warstwa odsączająca w ilości 3 000 m³
 • Warstwa wiążąca w ilości 18 000 m²
 • Podbudowa AC22P w ilości 14 800 m²
 • Warstwa mrozoochronna – stabilizacja C1,5/2, MOP GJM w ilości 3 500 m²
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 w ilości 8 700 m²
 • Wykonanie chodnika DG108881L

ROBOTY MOSTOWE

 • Betonowanie skrzydła P1, jezdnia lewa – obiekt WS-20
 • Betonowanie ciosów – obiekt WS-20
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – obiekt WS-20
 • Betonowanie skrzydła P2, jezdnia prawa, obiekt WS-21
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-21
 • Zbrojenie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-21
 • Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-21
 • Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-21
 • Montaż belek typu T, jezdnia lewa, obiekt MS-23
 • Montaż belek typu T, jezdnia prawa, obiekt MS-23
 • Betonowanie skrzydła P1, jezdnia lewa, obiekt WS-25
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-25
 • Betonowanie skrzydła P1, jezdnia prawa, obiekt WS-25
 • Betonowanie ciosów, obiekt WS-25
 • Zbrojenie i deskowanie UN, jezdnia prawa, obiekt WS-25
 • Betonowanie płyty przejściowej, obiekt PZM w km 19+810

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – D24
 • Budowa kanału technologicznego
 • Umocnienie rzeki Żytnówka