Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 09/06/2020

Roboty drogowe

Wykonawca w bieżącym tygodniu planuje wykonać następujące roboty:

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopów w ilości 10 000 m³
 • Wykonanie nasypów w ilości 9 500 m³
 • Wykonanie ścieków monolitycznych w ilości 195 m³
 • Nasyp przeciążeniowy w ilości 750 m³
 • Warstwa odsączająca w ilości 5 130 m²
 • Podbudowa AC22P w ilości 2 625 m²
 • Uszczelnienie rowu w ilości 350 mb.
 • Ulepszenie podłoża C0,4/0,5 w ilości 5 130 m²
 • Podbudowa C5/6 w ilości 4 514 m²
 • Humusowanie skarp w km 20+400-21+030

ROBOTY MOSTOWE

 • Betonowanie skrzydła P1, jezdnia prawa – obiekt WS-20
 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznic – obiekt WS-20
 • Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-21
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł P1, obiekt WS-21
 • Betonowanie skrzydła P1, jezdnia prawa – obiekt WS-21
 • Przygotowanie podłoża pod podparcie ustroju – obiekt WD-22
 • Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, obiekt MS-23
 • Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25
 • Betonowanie płyty zespalającej – obiekt PZM 19+169
 • Betonowanie płyt przejściowych – obiekt PZM 19+169

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – D24
 • Budowa kanału technologicznego
 • Budowa oświetlenia
 • Zasilanie
 • Chudy beton, budynek toalet MOP
 • Murowanie ścianek – MOP Lewy
 • Wykop pod zbiornik p. poż. – MOP Prawy
 • Montaż zbiornika p. poż. – MOP Prawy